Beleid

Onze samenleving staat voor complexe duurzaamheidsvraagstukken. Om deze op te lossen is de creativiteit en innovatiekracht van bewoners en ondernemers nodig.
Om hen te inspireren mee te doen, maakt ANMEC die vraagstukken concreter, brengt ze dichter bij mensen. Daarom kiest ANMEC voor de periode 2013 - 2017 voor zesĀ thema's die passen bij een veerkrachtig, leefbaar Amsterdam met veel groen:
  1. Natuurlijk spelen
  2. Voedsel in de stad
  3. Klimaat en energie
  4. Duurzaam in bedrijf
  5. Leren in de (stads)natuur
  6. Afval in de stad
Binnen deze thema's organiseert en ondersteunt ANMEC:

ANMEC richt zich daarbij op bewoners, ondernemers, kinderen en maatschappelijke organisaties. Zij leren hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan een veerkrachtig, leefbaar Amsterdam met veel groen.
Zij leren door te delen wat ze weten, door aan de slag te gaan en door natuur en milieu-educatie.

Daarbij gaat ANMEC:
  • mensen en organisaties verbinden die op hetzelfde thema aan de slag willen gaan
  • helpen bij de uitvoering van activiteiten met praktische ondersteuning of extra handen
  • succesvolle projecten zichtbaar maken.
Wat we in 2015 hebben gedaan leest u in ons jaarverslag 2015.