Goede NME ideeën versterken

Geplaatst op:

Goede NME ideeën versterken Amsterdam bruist van de particuliere initiatieven voor groen en duurzaamheid. Dit jaar werden er 19 aanvragen ingestuurd voor een bijdrage uit het NME-fonds van de gemeente Amsterdam. ANMEC verzamelde de aanvragen en legde ze voor aan een onafhankelijke beoordelingscommissie. Half mei is bekend gemaakt welke aanvragen zijn toegekend.

Wat dit jaar opviel, was de verbreding van de doelgroep. Waren de aanvragen 10 jaar geleden allen voor het basisonderwijs, nu was het voortgezet onderwijs, naschoolse opvang, bewoners en peuters vertegenwoordigd. Ook de maatschappelijke thema's als biodiversiteit, compost en voeding waren opgepakt. Leuke plannen! Helaas kunnen niet alle aanvragen gehonoreerd worden. Maar er zijn ook andere wegen die naar Rome leiden. Is jouw aanvraag afgewezen of broed jij nog op een project, schroom dan niet contact op te nemen.

De adviseurs van ANMEC denken graag mee over het versterken van particuliere NME-initiatieven. Wij letten bijvoorbeeld op een heldere doelstelling, een duidelijke aanpak met de beoogde doelgroep en de aandacht voor de continuïteit van een initiatief.

Om mee te denken over het versterken van je concept, kun je ons Groen Café bezoeken: je kunt er sparren met andere ervaringsdeskundigen, krijgt meer zicht op het netwerk in de stad en tips delen voor het verwerven van financiële of praktische ondersteuning.

Benut die kansen, wij zijn ervoor!